برگزاری نشست با عنوان «تاریخ مختصر عکاسی قرن ۲۰»

3 هفته پیش
لطفا امتیاز دهید


برگزاری نشست با عنوان «تاریخ مختصر عکاسی قرن ۲۰»

سه‌شنبه ۲۴ مهرماه، نشست «تاریخ مختصر عکاسی قرن ۲۰» با سخنرانی سالار حسینی در آمفی تئاتر دانشکده ی هنرهای تجسمی اصفهان برگزار می‌شود.

در توضیح این نشست آمده است:

«با توجه به اهمیت فهم صحیح عکاسی و لزوم به کار بردن آن در یک جدول زمانی و همچنین بررسی پیشینه این رسانه با نگاهی به زمینه‌های شکل‌گیری مکاتب و جنبش های عکاسی و بررسی مختصر آنها و همینطور در نظر گرفتن همزمانی بعضی رخدادهای حوزه های همسایه عکاسی که می توان از زیست اجتماعی و تغییرات علم و صنعت نام برد را به کار گرفت. همچنین بدیهی است برای درک هرچه بهتر مکاتب و جنبش های عکاسی دورنمایی از کلیت آنها ما را در فهم عمیق تر عکاسی یاری می رساند.

در این جلسه قصد بررسی مختصر این دورنما از مکاتب و جنبش های عکاسی و زمینه های شکل گیری آنها را داریم که در جلسات بعدی به جزئیات و تحلیل موشکافانه تری خواهیم پرداخت.

انجمن علمی عکاسی در هفته‌ی نخست آذر ماه سال گذشته در جلسه ای تحت عنوان “عکاسی به مثابه هنر” به بررسی این رویه تا اوایل قرن گذشته ارائه شده توسط علی صالحی برگزار گردید و در این جلسه قصد ادامه بررسی این سیر تاریخی را تا اواخر قرن گذشته با ارائه توسط سالار حسینی را داریم.»

تاریخ برگزاری : سه ‌شنبه ۲۴ مهر ماه

ساعت : ۱۲:۳۰ الی ۱۴

مکان : آمفی تئاتر دانشکده ی هنر های تجسمی ( فرانسوی‌ها)

*حضور تمامی دانشجویان دانشگاه هنر بلا مانع است.منبع

لطفا امتیاز دهید
0

رسانه های همکار