اینستاگرام

1090 مطلب موجود میباشد

憂鬱男子. / 我們人最愛看圖說故事了 你或許想他在難過想著什麼呢 其實他只是看著水 想起昨天的最後一口水被我喝掉了 沒有任何表情與心理 卻被現實的人們想像成了…

憂鬱男子. / 我們人最愛看圖說故事了 你或許想他在難過想著什麼呢 其實他只是看著水 想起昨天的最後一口水被我喝掉了😆 沒有任何表情與心理 卻被現實的人們想像成了另一種情緒 -社會就是如此吧 منبع
3 ساعت پیش

رسانه های همکار