دوشنبه ؛ ۲ مهر ۱۳۹۷

«رامش و دیلان» لحن اصیل هنر نوگرای ایران با شهودی پنهان – در گالری دانژه

کارت پستال‌های «مشروطه» در موزه عکسخانه شهر به بهانه صد و دوازدهمین سال صدور – گشایش یکشنیه ۱۴ مرداد

هنرمند تنها تولید کننده شئ هنری نیست – نگاهی به نمایشگاه مرگ بر واقعیت گروه سوت شرقی در گالری امروز اصفهان

رامش و دیلان در گالری دانژه به هنربانی جاوید رمضانی – هنربان: دکتر جاوید رمضانی

نفرآباد عکس‌هایی پیرامون سوژگی و مکان – نقدی بر نمایشگاه عکس نفرآباد گالری تم

نمایشگاه نقاشی های نینا رستگار در گالری سیحون

گالری ها در جمعه پیش رو – منتخبی از افتتاحیه گالری ها روز جمعه ۱۲ مرداد

فلزآوا نمایشگاه مجسمه‌های بازیافتی – پنجمین نمایشگاه مجسمه‌های بازیافتی فلزآوا در گالری نوران قائمشهر

فهرست

بازگشت
Widgets on side panel

Don’t miss