پنج شنبه ؛ ۲۸ دی ۱۳۹۶

نقاشی

آخرین اخبار حوزه نقاشی

تکنیک هنری اِبرو یا “نقاشی روی آب”

شاهزاده فخرالنساء زید

نقش مثبت از دست دادن شنوایی برای دیوید هاکنی

پیدا شدن نسخه برهنه مونالیزا در فرانسه

رونمایی از سه نقاشی پابلو پیکاسو برای نخستین بار در کنار هم

دیگو ریورا نقاش مشهور مکزیکی

رونمایی از نقاشی دیده نشده فرانسیس بیکن پس از ۴۵ سال

آثار مورد توجه منتقدین در جشنواره های خارجی اینبار DAVID BRAY

فهرست

بازگشت
Widgets on side panel

Don’t miss