پنج شنبه ؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۷

عکاسی

آخرین اخبار حوزه عکاسی

برگزاری نشست با عنوان «تاریخ مختصر عکاسی قرن ۲۰»

نمایشگاه «بازخوانی عکس‌های جنگ از آرشیو ارتش»

برگزاری نمایشگاه «ولیعصر؛ پوشه اول»

نمایشگاه «Iran Reel» در گالری ماندارین

نمایشگاه گروهی «بازبینی» در گالری تم

نمایشگاه «ناپیدا: لمیده‌ها» رئوف دشتی در گالری پروژه‌های آران

نمایشگاه فاطمه شریفی فرزانه با عنوان روایت آدمک ها در کابوس پریشانی به نام شهر»

نمایشگاه «چاوت له منه» در گالری سنه

فهرست

بازگشت
Widgets on side panel

Don’t miss