دوشنبه ؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

عکاسی

آخرین اخبار حوزه عکاسی

«نه هر که آینه سازد … »؛ در حاشیه‌ی نمایشگاه رویارویی با نمایشگاه‌گزاری رهام شیراز

انتشار کتاب تازه‌ای از محمدرضا میرزایی در آمریکا

یک یادداشت

فراخوان اولین نمایشگاه گروهی عکس روژفوتوز

انتشار بیست و چهارمین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب

جنون معاصر، تراژدی تناقض‌ها؛ یادداشتی بر نمایشگاه‌های «رویارویی ۱»

برگزاری نمایشگاه «نترسک» در نگارخانه گنجینه فرهنگ و هنر

برگزاری «کلوپ ۲۹»

فهرست

بازگشت
Widgets on side panel

Don’t miss