نوشته های برچسب

#موسسه_صبا #فرهنگستان_هنر #هنر


این نوشته توسط مجله الکترونیکی قاب در آدرس 💢صبا کارگاه آموزشی «تذهیب و طراحی سنتی» برگزار می کند توسط سایت مجله الکترونیکی قاب منتشر گردید . @artgallerysaba ⭕️موسسه فرهنگی هنری صبا کارگاه آموزش #تذهیب و #طراحی_سنتی را برگزار می کند. ⭕️به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا- وابسته به فرهنگستان هنر- این #کارگاه_آموزشی که …

0 39

این نوشته توسط مجله الکترونیکی قاب در آدرس 💢آغاز ثبت نام کارگاه عکاسی معماری و طبیعت در صبا توسط سایت مجله الکترونیکی قاب منتشر گردید . @artgallerysaba ⭕️ کارگاه آموزش عکاسی در موسسه صبا برگزار می شود.⭕️به گزارش روابط عمومی موسسه صبا وابسته به فرهنگستان هنر،حسن ترابی مدرس عکاسی #کارگاه آموزش #عکاسی-معماری و طبیعت را …

0 39